Werkgroep Nabije Buren Verre Vrienden (NBV)
Amsterdam is op dit moment in de wereld – na New York - de stad met de meeste nationaliteiten. Niet minder dan 177 in getal. Ook in ons stadsdeel Amsterdam Noord leven vele etniciteiten, nationa-liteiten en religies door en met elkaar. Nabije Buren Verre Vrienden
Als bewoners van dit stads-deel zien we deze menging van bevolking als een vanzelfsprekend gevolg  van het kleiner- en eenvormiger worden van de wereld. We willen proberen de opgaven die dit ons allen stelt positief op te pakken. We willen ook onze voordelen hieruit halen.
Met het oog hierop hebben we het project "Nabije Buren, Verre Vrienden" opgezet. Dit is een project waarin internationale kennismaking en samenwerking worden samengebracht met het werken aan meer integratie en burgerschap op lokaal vlak.

Lees verder voor reeds uitgevoerde projecten als het stadsgesprek, huiskamerbijeenkomsten, de bruggenbouwer en de schrijfwedstrijd.

Vanaf 2 september 2015 is de werkgroep omgevormd tot podium van overleg, beraad- en advies. Eigen activiteiten zullen kleinschaliger initiatieven betreffen als bv. huiskamerbijeenkomsten en dialoogtafels. Lees verder ...
Globalisering
is de naam die wordt gebruikt voor het proces waarin de grote wereld kleiner en eenvormiger wordt en de eigen/ lokale wereld groter en complexer. De vraag wordt dan hoe daarmee om te gaan, bv in Amsterdam-Noord. Dit is een vraag aan ons allen,  traditionele, “autochtone” bewoners en bewoners die van buiten komen. Voor allen geldt immers het motto: Amsterdam Noord, ons werelddeel, lees verder ...